Порiвняння способiв обробки стелi

Щоб прийняти вiрне рiшення про те, якою буде стеля, необхiдно розумiти, яке навантаження вона на собi несе. Варто пам'ятати, що стеля - це не тiльки дах будинку, пiдлога у горища або пiдлога у сусiдiв. В першу чергу, це частина кiмнати, що нерiдко грає роль свiтловiдбивача, а також вiзуально змiнює параметри примiщення. Слiд особливо вiдмiтити, дивний факт, хоча й закономiрний факт. Все ще надзвичайно популярнi гiпсокартоновi стелi. Їх популярнiсть зумовлена вартiстю робiт... так вважають замовники. Ми пiдрахувавши витрати на матерiали до закiнчення робiт... тобто гiпсокартоновi (профiль гiпсокартон), малярнi (грунт, шпаклювання в два-три слої, поклейка склохолста, знову шпаклювання i шлiфування поверхнi), дiйшли висновку, що стеля з гiпсокарту коштує нiяк не менше натяжної. Робiть висновки.

Порiвняльнi характеристики рiзних варiантiв оздоблення стелi

 

Натяжна стеля
Гiпсокартон Штукатурнi стелi Плитковi стелi
Попередня
пiдготовка примiщення
не вимагає пiдготовки
вимагає
пiдготовки
вимагає
пiдготовки
Вимагає
пiдготовки
Пiдтримка
первiсного вигляду
За допомогою миючих засобiв

фарбування

фарбування
Жовтiють
згодом
Здатнiсть
захистити вiд протiкань
Витримує до 100 л води 1 кв. м.
Немає Немає Немає
Вологостiйкiсть

конденсує вологу
конденсує
вологу
Немає Немає
Можливiсть
розмiщення комунiкацiй пiд площиною
Можливо
Можливо Немає Немає
Асортиментнi
можливостi
Великий
вибiр фактур i кольорiв
Стандартнi
варiанти
Можливе
колiрування
Можливе
колiрування
Технологiчнi
обмеження
Немає
Вiдповiдають
квалiфiкацiї майстра
Обмеженi Обмеженi
Експлуатацiйнi
властивостi
Первозданний
вигляд протягом всього часу
Можлива
деформацiя,
розтрiскування швiв
Можливо
поява трiщин i вiдшарування штукатурки
Можливо
пожовтiння з часом.
Термiни
установки
4-8
годин
Вiд
3х днiв
Вiд
5 днiв
Вiд
3-х днiв
Термiн служби
(початковий
вид)

обмежений
До
3х рокiв
1-2
року
1-2
року
Гарантiя
10
рокiв
Немає Немає Немає

На даний момент iснує кiлька способiв обробки стелi: фарбування, обклеювання шпалерами або плиткою, пiдвiсний i натяжний спосiб. Вони досконально вiдрiзняються один вiд одного i вiдносяться до рiзних цiнових категорiй. Багато в чому цей показник залежить ще й вiд матерiалiв, що використовуються. Незважаючи на велику кiлькiсть нововведень в технологiї обробки стель як i ранiше актуальний i традицiйний варiант оздоблення стелi, перевiрений десятилiттями, - фарбування. Якщо ранiше в основному використовувалася побiлка (причому, найчастiше готувалася вона самостiйно на основi гашеного вапна або крейди), то тепер вона поступилася мiсцем фарбам на воднiй основi.

Правда, тут також, завдяки впровадженню сучасних технологiй, вiдбулися деякi змiни. Прихильники цього способу напевно оцiнять сучаснi фарби: вони не течуть, швидко висихають, що скорочує час фарбування стелi, дозволяють перекрити бiльшу поверхню, нiж матерiали попереднього поколiння. В якостi додаткової обробки на пофарбованi стелi можна виконати декоративний орнамент або прикрасити стелю лiпниною. Фарбування - найпростiший спосiб обробки стелi. Недолiком пофарбованих стель вважається необхiднiсть проведення тривалого циклу робiт з попередньої пiдготовки поверхнi, безперечна перевага такого виду обробки - доступнiсть матерiалiв.

Клейовий спосiб являє собою обклеювання стель шпалерами або спецiальної стельової плиткою.

На ринку широко представленi рiзнi варiанти шпалер i стельових плит на полiмернiй основi. Однак якщо першi бiльше пiдходять для житлових примiщень, то другi переважно використовуються для обклеювання ванних i туалетних кiмнат.

Недолiком розглянутих способiв обробки стелi є те, що в бiльшостi випадкiв вони не дозволяють приховати iнженернi та технiчнi комунiкацiї, крiм того, не завжди вдається виправити дефекти поверхнi. Клейовий спосiб обробки стель обходиться набагато дешевше iнших, при цьому вiн дуже непрактичний i недовговiчний. Шпалери на стелi доводиться досить таки часто перефарбовувати. Всi перерахованi вище способи дозволяють додати стелi естетичний вигляд тiльки на час, не рятують вiд протiкання i передбачають досить довгу, кропiтку роботу "головою вгору".

Але, незважаючи на це, "простi" види обробки продовжують залишатися популярними. Широкий асортимент продукцiї оздоблення дозволяє споживачевi пiдiбрати необхiднi йому матерiали.

З середини 90-х рр., коли швидкими темпами почали впроваджуватися iнновацiйнi технологiї в будiвництвi та оздоблювальних матерiалiв, на змiну традицiйної обробцi прийшли натяжнi стелi. У секторi натяжних стель довгий час були в основному представленi французькi i нiмецькi виробники. Зараз на внутрiшнiй ринок Росiї вийшли компанiї, що виробляють продукцiю за захiдним зразком (вiд обладнання, технологiй до дизайну), де досвiд виробництва стельових систем бiльш довгий та успiшний. iнодi цi системи допрацьовуються власними iдеями.

Завдяки чудовому зовнiшнньому вигляду i своїм можливостям, натяжну стелю можна смiливо поставити на окремий, найвищий щабель, серед iнших способiв обробки стелi. Плiвка не вигорає i не вицвiтає, на довгi роки зберiгає свiй первiсний вигляд. Полотна вдало приховують вади основного стелi, практично не вимагають додаткового догляду: при необхiдностi стеля досить протерти вологою м'якою тканиною з будь-яким миючим засобом, не мiстить розчинникiв i абразивних речовин. На стелi не утворюється конденсат, що дуже важливо в басейнах i ванних кiмнатах. У стелю можна сховати системи вентиляцiї, сигналiзацiї та протипожежної безпеки, встановити рiзноманiтнi системи освiтлення. При цьому сама стеля абсолютно екологiчна, вона не пiдтримує горiння i не вбирає запахiв. Якщо ще зовсiм недавно натяжна стеля вважався дорогим i вельми оригiнальним способом обробки, то нинi ситуацiя змiнилася, i натяжнi стелi доступнi кожному. Великий вибiр кольорiв i фактур дозволяє створити неповторний iнтер'єр будь-якого офiсу, спальнi, дитячої кiмнати. Натяжнi стелi пiдходять абсолютно для будь-яких примiщень за винятком, мабуть, тiльки саун, де температура вище 70 градусiв.

Натяжнi стелi - це безмежнi можливостi для найвишуканiшого дизайну, найвищий рiвень технологiй.

 

Loading
Технологiя Порiвняння способiв обробки стелi Варiантiв є багато. Як не помилитись.
читати >>
Монтаж Пiдготовка примiщення до установки натяжної стелi Установка натяжних стель все-таки це яке нiяке будiвництво, тому необхiдно...
читати >>
Монтаж Монтаж натяжних стельУстановка натяжної стелi має строгий порядок, що складається з послiдовностi певних дiй:
читати >>
Статтi 10 нескладних правил вiзуального збiльшення простору примiщення Поради дизайнерiв
читати >>
Статтi iнструкцiя з експлуатацiї натяжних стель Збiрка простих порад.
читати >>
Статтi Як доглядати?
читати >>
Статтi Ремонт натяжних стель
читати >>

 "Потолок-центр" м. Львiв

Гарантiя 12 рокiв

счетчик посещений