10 нескладних правил вiзуального збiльшення простору примiщення

Представляємо Вам пiдбiрку простеньких i дуже корисних рекомендацiй вiд професiйних дизайнерiв, якi дозволяють оптимiзувати зовнiшнiй вигляд будь-якого примiщення таким чином, що б воно виглядало бiльш просторим.

Встановлюйте натяжнi стелi. Рiвномiрний бiлий колiр, абсолютна площина створять враження пiдйому стелi, не дивлячись на те, що насправдi стеля опуститься. Це свого роду, феномен натяжних стель.

Глянсовi поверхнi. Нi для кого не секрет, що всi свiтловiдбиваючi елементи вiзуально збiльшують примiщення. Використання глянцевих натяжних стель, полiрованих меблiв свiтлих тонiв, дозволить створити вiдчуття розширення меж кiмнати. А глянсова стеля вiзуально збiльшить висоту.

Скромнi елементи освiтлення. Використовуйте в якостi освiтлення невеликi свiтильники, вбудовуванi всередину натяжної стелi. Або альтернативнi варiанти, виносячи свiтловi прилади на бiчнi стiни, при цьому залишаючи стелю взагалi порожньою, бiлою i пласкою.

Теорiя кольору. Використовуйте свiтлi тони для фарбування кiмнати або обклеювання шпалерами. Найбiльший ефект досягається при використаннi не бiльше двох вiдтiнкiв. Найкраще взяти тони одного кольору, якi трохи вiдрiзняються i вiдтiнюють один одного. Кольори, що знаходяться в протилежнiй колiрнiй гамi, сильно контрастують i вульгарно кольоровi, краще не використовувати. Вони можуть "здавлювати" i "звужувати" простiр.

Дзеркала. Класичний прийом при моделюваннi простору, це дзеркала. Цей метод дуже популярний серед професiйних дизайнерiв. До речi кажучи, натяжнi стелi, теж бувають дзеркальними.

Розсувнi дверi. Звичайнi дверi виглядають дуже масивно та зменшують корисну площу, тому розумно у вузьких коридорах i маленьких кiмнатах встановлювати розсувнi дверi. Якщо у Вас маленька квартира, i Ви тiльки почали робити ремонт, побудуйте спецiальнi короби для засування дверей. А якщо є можливiсть, то можна взагалi вiдмовитися вiд дверей.

Меблi - складнi чи прозорi. Купуйте прозорi столи i стiльцi. Вони не так захаращують зовнiшнiй вигляд i створюють враження волi. А складнi стiльчики за бажанням можна прибирати i дiставати по необхiдностi. До того ж, як правило, такi меблi дуже сучаснi i стильнi.

Кухня i вiтальня як одне цiле. Якщо є бажання i можливiсть, то можна прибрати стiну мiж кухнею i вiтальнею, роздiливши їх тiльки барною стiйкою. Разом цi примiщення будуть здаватися бiльше i при цьому функцiя кожного залишиться колишньою. А може, такий пiдхiд, створить ще бiльш комфортне i затишне примiщення.

Вертикалi. Вертикальнi лiнiї завжди створюють вiдчуття пiднесеної стелi. Намалюйте красивi лiнiї на стiнi вiд пiдлоги до стелi. Поставте що-небудь витягнуте, що пiднiмається, що може привернути увагу i пiдсилювати ефект висоти.

Предмети на колесах. Використовуйте меблi на колiщатках. Це дозволить рухати їх в будь-якому мiсцi i в будь-який час самостiйно звiльняти простiр.

 

iнструкцiя з експлуатацiї натяжних стель

Температура
Експлуатацiю натяжної стелi необхiдно здiйснювати в суворiй вiдповiдностi температурним нормам: для плiвок ПВХ- вiд +5 до +50 °C, для тканинних полотен - вiд -35 до +50 °C.

Не ремонтировать
Не допускається самостiйно проводити ремонт, демонтаж, змiнювати конструкцiю натяжної стелi, а так само зливати воду в разi заливу.

Звонить
При виникненнi ушкоджень або спотворень стельової конструкцiї, для усунення неполадок, слiд звертатися до фiрмi установника.

Разрешенные лампы
Лампи освiтлення необхiдно пiдбирати орiєнтуючись на максимально допустиму потужнiсть: галогеннi- 35 Вт, лампи розжарювання- 60 Вт. При виборi приладiв освiтлення, все що нагрiваються джерела свiтла, що знаходяться в безпосереднiй близькостi до поверхнi натяжної стелi повиннi бути iзольованi спецiальними плафонами, платформами i iншими можливими елементами, присутнiми в конструкцiї цих приладiв.

Не влезай - убьёт
Пiдключення люстри i точкових свiтильникiв i їх замiна повиннi здiйснюватися квалiфiкованим електриком у вiдповiдностi з правилами установки цих приладiв.

Не лапать
Не рекомендується: фарбувати натяжнi стелi, кидати в неї щось або торкатися гострими предметами.

 

 

Як доглядати?
  1. Натяжнi стелi не вимагають, якогось особливого догляду.

  2. Допускається протирати гiпсокартонну поверхню м'якими тканинами з використанням мильних хiмiчно-неагресивних елементiв. Протирання слiд проводити без сильного натиску, щоб уникнути зiткнення матерiалу стелi з внутрiшнiми елементами його порожнини. При доглядi за глянцевими поверхнями варто використовувати спиртовi розчини для недопущення появи розводiв.

  3. Замiна ламп освiтлення повинна проводитися згiдно з цiєю iнструкцiєю i вимог, що пред'являються до даних елементiв освiтлення їх виробником.

  4. Для збiльшення термiну служби ламп i полотнанатяжної стелi рекомендується використовувати регулятори яскравостi свiтла (димери).

 

 
Ремонт натяжних стель

ремонт натяжных потолков

Ремонт натяжних стель це по сутi вiдносне поняття, оскiльки ремонтувати в натяжнiй стелi майже нiчого i якщо з стелею щось трапилося, то це часто просто замiна полотна. i все-таки, розглянемо декiлька випадкiв, коли натяжна стеля потребує ремонту.

Розрiз полотна. Трапляється, коли в стелю випадково щось впиралося. Важко уявити ситуацiю, при якiй це вiдбувається, однак порiзи полотна бувають не рiдко. Що люди кидають у натяжну стелю й при яких обставинах це вiдбувається? Невiдомо, але факт залишається фактом. Отже. Вiдразу обмовимося, що ремонтувати розрiз, можна тiльки на бесшовнiй натяжнiй стелi на тканиннiй основi. Для цього можна взяти тканинний скотч, або шматок склошпалер i ретельно заклеїти розрiз, так що б краю латки не вiдходили вiд площини стелi. Потiм пофарбувати стеля, що б заплатка максимально злилася з тоном всьої стелi. Якщо розрiз не сильно розiйшовся, можна просто зашити його капроновими нитками. У будь-якому випадку фарбування обов'язкове для того, що б замазати дефект.
Розрiз, на натяжнiй стелi з плiвки ПВХ, можна лише затягнути за периметр стелi, але тiльки в тому випадку, якщо стеля зроблена за клиновою (штапиково.) технологiєю i розрiз знаходиться не далi 20 см вiд стiни. У будь-якому iншому випадку такi дефекти не ремонтуються i єдиним виходом є замiна полотна.

Затiкання води всередину натяжної стелi. Трапляється часто i майже завжди, пiсля зливу води i нагрiву, натяжна стеля вiдновлює свiй колишнiй вигляд. Вийнятки становлять лише тканиннi натяжнi стелi. Тканина, хоч i просочена спецiальним складом, але все таки пропускає воду, а значить вода може проникнути в структуру матерiалу i залишити незмивнi темнi плями.

Вiдрив багета вiд стiни. Вiдбувається через неякiсно виконаний монтаж. Частiше таке буває з безшовним тканинними стелями, через те, що майстри не поставили додаткових укрiплень вiд базової стелi. Ремонтується вiдкрiпленням полотна натяжної стелi вiд профiлю i встановлення розпiрок в дефектному мiсцi. Даний випадок є гарантiйним.

Провисання полотна натяжної стелi. В цьому випадку є двi причини з яких таке сталося. Перша причина: провисання вiд часу вiдбувається якщо стеля прожила вже бiльше 10 рокiв. Друга причина: нерiвномiрне натягування полотна. Ну, якщо з першим варiантом все зрозумiло, то другий можна розглянути докладнiше. Рiвномiрнiсть натягу полотна впливає на ступiнь його натягу. i якщо майстри, якi встановлюють Вам натяжну стелю, мають 2 мiсяцi досвiду роботи з натяжними стелями, то таке цiлком можливо. Лiки вiд провисання - це перетяжка. Також стеля може злегка провиснути вiд пiдвищення температури в примiщеннi. Даний випадок є гарантiйним.

Розрив полотна по шву. Важко однозначно сказати причину такої поведiнки полотна. Неякiсна зварювання, натяг вище норми, росiйський матерiал або щось iнше. Проте з упевненiстю можна сказати тiльки одне - це замiна полотна. Ремонтувати неможливо. Даний випадок є гарантiйним. P.S. Замовляйте безшовнi матерiали. На сьогоднiшнiй день майже у всiх примiщеннях можна зробити безшовнi натяжнi стелi.

 
Вiдгуки про виробникiв натяжних стель, i якi краще вибрати?

выборДля того, що б правильно вибрати натяжнi стелi i зрозумiти, що краще, необхiдно порiвняти тi або iншi характеристики рiзних виробникiв. На ринку iснує досить широкий вибiр матерiалiв. Пропонуємо Вашiй увазi повний огляд.

Росiйськi натяжнi стелi

Стелi росiйського виробництва знаходяться ще на низько-конкурентному радянському рiвнi. Росiйськi полотна вiдрiзняються маленьким розмiром смуги i бiльшою товщиною матерiалу, що збiльшує кiлькiсть зварних з'єднань i провисання, за рахунок бiльшої маси, по вiдношенню до iмпортних. На них частiше зустрiчаються випадки розриву по шву, знову ж таки через товщину.

Але в цiлому це не найгiрший варiант. Оскiльки, за настiльки малi грошi альтернативи просто немає, то для бюджетних замовникiв цiлком пiдiйде. Росiйськi плiвки бувають: матовi (1.3, 1.4 м.), глянсовi (1.3, 1.4 м.) Хочеться особливо вiдзначити низьку якiсть глянцевих полотен. Оскiльки вони не покритi лаком, як французькi або нiмецькi, то виглядають не так "блискуче". Бiльше схоже на полiрований сатин, нiж на глянець.

Французькi, нiмецькi, iталiйськi, швейцарськi натяжнi стелi

Видiляються вiдмiнною якiстю, величезним асортиментом, великою колiрною палiтрою, високими цiнами. За технiчними характеристиками, шириною полотен вони абсолютно iдентичнi. Правда, деякi установники ставлять iдентифiкацiйне клеймо i дають сертифiкат на полотно. Але наскiльки це пiдтверджує справжнiсть важко сказати. Серед iнших матерiалiв цi натяжнi стелi мають: стабiльно високу якiсть, iдеальний зовнiшнiй вигляд i довговiчнiсть. iснують: глянсовi 1.3, 1.8 м. (Нiмеччина),1.5 (Франция) матовi 2.0, 2.7 м., сатиновi 2.0, 2.7 м., безшовнi на тканиннiй основi 3.1, 4.1, 5.1 м. (тiльки нiмецькi Дескор i Швейцарские Сlipso), а також дзеркальнi, замшевi, метеор та iншi. Недолiки французьких, iталiйських i нiмецьких плiвок (ПВХ) тiльки в тому, що вони шовнi. В iншому ж це матерiал "премиум" класу.

 

Бельгiйськi

За технiчними характеристиками такi матерiали добре себе показують. Зовнi виглядають дуже гiдно i не поступаються якiсним матерiалам. Але мають очевидну перевагу - довжина смуги 3.2 м., що дозволяє натягувати без швiв в кiмнатах з шириною до 3.5- 4 м.

Loading
 

Технологiя Порiвняння способiв обробки стелi Варiантiв є багато. Як не помилитись.
читати >>
Монтаж Пiдготовка примiщення до установки натяжної стелi Установка натяжних стель все-таки це яке нiяке будiвництво, тому необхiдно...
читати >>
Монтаж Монтаж натяжних стельУстановка натяжної стелi має строгий порядок, що складається з послiдовностi певних дiй:
читати >>
Статтi 10 нескладних правил вiзуального збiльшення простору примiщення Поради дизайнерiв
читати >>
Статтi iнструкцiя з експлуатацiї натяжних стель Збiрка простих порад.
читати >>
Статтi Як доглядати?
читати >>
Статтi Ремонт натяжних стель
читати >>

 "Потолок-центр" м. Львiв

Гарантiя 12 рокiв

счетчик посещений